Výpočet měřítka - měřítko kalkulačka

advertisement

Jak můžete převést měřítko jednoho objektu na druhý? Odpověď není vždy tak jednoduchá, jak byste si mysleli, ale právě tady přichází naše kalkulačka pro převod měřítka. Převádí koeficient měřítka okamžitě, takže pokud jste kdy chtěli zjistit velikost objektu v jiném měřítku, naše kalkulačka pro převod měřítka vám může pomoci. Stačí nastavit koeficient měřítka, zadat délku objektu a naše kalkulačka vypočítá jeho velikost v jakémkoli jiném měřítku. Kalkulačka podporuje více jednotek měření, včetně milimetrů, centimetrů, metrů, kilometrů a palců.

Zadejte délku objektu, o kterém chcete zjistit více informací, vyberte, jakou jednotku nebo měření používá (výchozí metrický systém bude automaticky vybrán), a poté nastavte koeficient měřítka.

Faktor měřítka
:
Zvolte měřítko
Skutečná délka:
Délka na mapě / v projektu:

O kalkulačce měřítka

Měřítko je poměr vzdálenosti mezi dvěma body na objektu a odpovídající vzdáleností mezi těmi stejnými dvěma body na modelu. Například pokud je měřítko mapy 1:50 000, znamená to, že jedna jednotka na mapě představuje 50 000 jednotek ve skutečnosti.

Naše kalkulačka měřítka umožňuje na základě daného koeficientu měřítka zjistit skutečnou velikost objektu (pokud specifikujete jeho velikost měřítka) nebo velikost měřítka (pokud specifikujete jeho skutečnou velikost). Můžete použít koeficient měřítka k převodu délek a šířek z reálného života na jednotky mapy nebo naopak.

Nástroj na této stránce (kalkulačka měřítka) je extrémně užitečný nástroj, který může pomoci komukoli určit velikost objektu v jakémkoli měřítku a jednotce délky, od mil po milimetry.

Velikost objektu na mapě nebo plánu se často měří v měřítku. Tento číslo vám říká, jak velký nebo malý objekt je vzhledem k jeho skutečné velikosti. Pokud máte přístup k naší kalkulačce měřítka, však nemusíte řešit tyto měření. Stačí zadat délku vašeho objektu v centimetrech (nebo jakékoli jiné měření) a naše kalkulačka vám dá ekvivalentní velikost v jakémkoli jiném měřítku mapy nebo plánu. Nezáleží na tom, zda používáte centimetry, míle, stopy, kilometry, palce - kalkulačka může pracovat se všemi jednotkami délky!

Jak vypočítat koeficient měřítka?

Koeficient měřítka se používá k indikaci proporce mezi velikostí objektu na mapě a velikostí stejného objektu ve skutečnosti. Chcete-li vypočítat vzdálenost mezi dvěma body na mapě, potřebujete znát koeficient měřítka mapy.
Existují dva způsoby, jak vypočítat koeficient měřítka:

Jakmile znáte koeficient měřítka, můžete ho použít k měření vzdáleností na mapě. Jen si dejte pozor na to, že koeficient měřítka se může lišit v závislosti na směru, ve kterém měříte.

Například, pokud má mapa měřítko 1:100, znamená to, že pro každou jednotku měření na mapě by bylo 100 jednotek tohoto stejného měření ve skutečnosti.

Naše kalkulačka vám umožňuje snadno vypočítat koeficient měřítka. Zadejte skutečnou délku a délku na mapě nebo projektu.

Jak používat kalkulačku měřítka?

Jak spočítat měřítko

Abyste mohli zjistit, s jakým měřítkem máte co do činění, musíte nejprve kliknout na symbol otevřené zámky , aby se změnil na uzamčený a pole, ve kterých je uvedeno měřítko, se stanou neaktivními.

Zaškrtnutý checkbox Aplikovat zobrazení způsobí výpočet měřítka s určitou přesností, ale díky tomu budeme mít měřítko uložené ve formě 1:n nebo n:1. Implicitně je zaškrtnutý.

Nyní v okně, kde jsou Reálná délka a Délka na mapě/projektu, musíte zadat odpovídající hodnoty a vybrat odpovídající jednotku (možné jednotky, pro které jsou prováděny výpočty, najdete níže).

Měřítko bude automaticky spočítáno a zobrazí se v prvním okně.

Přepočítávání rozměrů podle měřítka

Pokud známe měřítko, můžeme vypočítat zajímavé délky: skutečnou délku na základě délky na mapě nebo naopak délku na mapě na základě skutečné délky.

K tomu musíte zadat měřítko, pro které jsou prováděny výpočty, a poté zadat známou délku (skutečnou nebo na mapě/projektu). Neznámá hodnota se automaticky objeví ve druhém poli.

Pro délky (vzdálenosti) můžete vybrat jednotku, pro kterou poskytujeme data nebo ve které chcete znát výsledek. Například pokud poskytujeme skutečná data v metrech, vybereme symbol m pro pole se skutečnou délkou a pokud chceme výsledek v centimetrech, pro druhé pole (Délka na mapě/projektu) vybereme cm.

Vedle polí, ve kterých vybíráme jednotku, se nacházejí symboly zámků (otevřený a zavřený ). Pokud je zavřený, změna jednotky u této délky způsobí, že nebude přepočítána. Hrajte si s tím chvíli, brzy pochopíte, o co jde a jak to funguje.

Shrnutí

Využijte nadřazeného převodníka měřítka, abyste poznali skutečné rozměry (nebo naopak) na základě měřítka, které zadáte. Nebo zadejte skutečné rozměry a ty, které čtete z mapy, plánu nebo projektu, abyste spočítali měřítko.

Kalkulačka měřítka zvládne jakékoli měřítko, např. 1:20, 1:25, 1:50, 1:100, 1:500 atd... Převodník rychle převede zadaná data.

Díky tomuto nástroji je výpočet měřítka a přepočítávání měřítka skutečně snadné a rychlé. Kalkulačka měřítka byla vytvořena tak, aby fungovala správně nejen na počítači, ale i na telefonu nebo tabletech. Díky ní můžete snadno provádět operace a výpočty související s měřítkem.

Skala-regnemaskine: konvertering og beregning af skala Calculadora de escala: conversión y cálculo de escala Mittakaava Laskuri - mittakaava laskeminen Calculateur d'échelle: calcul et convertisseur d'échelle Skála számítás - skála kalkulátor Kalkulator skala: konversi dan penghitungan skala Calcolatore di scala: conversione e calcolo della scala Schalen bereken - Schaal omrekenen Skala kalkulator: konvertering og beregning av skala Calculator de scară: conversia și calculul scalei Skalräknare: konvertering och beräkning av skala Scale Calculator